Про журнал

«Сходознавство» – збірник наукових праць, видається Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України з 1997 р.

Key title: Shodoznavstvo (Online)

Abbreviated key title: Shodoznavstvo (Online)

Parallel title: The Oriental Studies

Виходить: 2 рази на рік

«Сходознавство» реферується у: ScopusERIH+Google ScholarSlavic Humanities Index.

DOI:  https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo

Видавець: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського.

Поточний випуск № 88 (2021)

Історія

ТЮРКОМОВНЕ НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ В РАДЯНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ КОРЕНІЗАЦІЇ

І. І. Мартинчук, О. В. Отземко
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1 | https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2021.88.133

Сторінки 133-156

Мови та літератури

Джерелознавство та історіографія

ПОНЯТТЯ БОГА В “ДОСЛІДЖЕННІ БЛАГА” НІСІДИ КІТАРО

С. В. Капранов
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1 | https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2021.88.157

Сторінки 157-170

ДАВНЬОМЕСОПОТАМСЬКІ ЦИЛІНДРИЧНІ ПЕЧАТКИ З МУЗЕЮ ІСТОРИЧНИХ КОШТОВНОСТЕЙ УКРАЇНИ

А. В. Лассен, Я. Я. де Ріддер, Є. О. Величко
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1 | https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2021.88.171

Сторінки 171-182

Сакральні тексти Сходу

СРАОША ТА НІЧ В АВЕСТІЙСЬКОМУ ВІДЕВДАТІ

В. Ю. Крюкова
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 2 | https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2021.88.211

Сторінки 211-222

Наукове життя

COLLOQUIUM

Н. М. Зуб
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1

Сторінки 223-227